Hala nr 5 Newag Nowy Sącz 2011 ETAP I


dostarczyliśmy i zamontowaliśmy stolarkę PCV w ilości ponad 1000 m2, bramy 

przemysłowe o wielkościach ponad 30m2 każda oraz stolarkę drzwiową firmy

PORTA do pomieszczeń biurowych i socjalnych.  

PARTNERZY:
Copyrights 2018 © TOMEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nowy Sącz; ul. Zielona 45, tel. 18 444 11 27
Nowy Sącz; ul. Jagiellońska 57 tel. 18 444 11 01
Centrala: Paszyn 478, 33-326 Nowy Sącz, tel. 18 440 20 14