Komenda Policji w Nowym Sączu 2010r.


dostarczyliśmy ponad 150 szt drzwi Okleinowanych okleiną o wysokiej

odpornośći na ścieranie wraz z ościeżnicami PORTA SYSTEMPARTNERZY:
Copyrights 2018 © TOMEX. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nowy Sącz; ul. Zielona 45, tel. 18 444 11 27
Nowy Sącz; ul. Jagiellońska 57 tel. 18 444 11 01
Centrala: Paszyn 478, 33-326 Nowy Sącz, tel. 18 440 20 14